Ang Pasyon

Nabasa mo na ba ang aklat ng PASYON? Kung ikaw ay seryusong mambabasa at nagnanais na makaalam tungkol sa katotohanan ng Pasyon na ginagawa sa Pilipinas ay malaya mong suriin at alamin sa pamamagitan ng pag-aaral na ito.

Ang Pasyon  ap  Nawa’y bigyan ka ng Dios ng pang-unawa .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.